Health

 • ผลกระทบมลภาวะอากาศ ที่เกิดจากการเผากระดาษ
  ผลกระทบมลภาวะอากาศ ที่เกิดจากการเผากระดาษ

  ชนิดของกระดาษไหว้เจ้า มีอะไรบ้าง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก การเผา สร้างมลภาวะอากาศอย่างไร

  มันอาจเป็นเรื่องที่คุณค่อนข้างชินตา หากว่าคุณเกิดและเติบโตขึ้นมา ในครอบครัวเชื้อสายจีน ที่คุณจะได้เห็นเหล่าผู้ใหญ่ หรือญาติของคุณ ทำการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เพื่อเป็นการสังเวยต่อ บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ เจ้าที่ หรือแม้แต่เทพเจ้า ตามหลักความเชื่อ ที่สืบทอดต่อกันมาจากประเทศจีน อันไกลโพ้น

  แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม มลพิษทางอากาศนั้น ได้มาพร้อมกับการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ด้วยเช่นกัน ซึ่งในวันนี้ เราจะขออนุญาตพาคุณผู้อ่าน ไปดูกันว่า กระดาษที่ใช้ในการไหว้เจ้านั้น มีกี่ชนิดอะไรบ้าง และการเผากระดาษในแต่ละชนิด ส่งผลกระทบต่อมลภาวะ ทางอากาศอย่างไร แล้วเราพอจะแก้ปัญหานี้ ไปพร้อมกับการ ไหว้บรรพบุรุษ ได้อย่างไร

  เผากระดาษ
  ชนิดของกระดาษเงินกระดาษทอง

  ตามความเชื่อแล้ว กระดาษเงินกระดาษทองของชาวจีนถูกจำแนกแยกประเภทตาม ‘ผู้รับ’ หมายถึง ผู้เผากระดาษเงินกระดาษทองทำการเผาของมีค่าจำลองเหล่านี้ไปให้ใคร โดยผู้รับกระดาษเงินกระดาษทองถูกแบ่งระดับตามขั้น ได้แก่ เทพเจ้าในความเชื่อลัทธิเต๋า บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และสัมภเวสี โดยตัวเลือกกระดาษเงินกระดาษทองที่ชาวจีนเลือกใช้แบ่งได้ตามนี้

  กระดาษเงินกระดาษทองสำหรับไหว้เทพเจ้า: ชาวจีนแบ่งชั้นระหว่างเทพเจ้า กับวิญญาณทั่วไป โดยส่วนใหญ่ มักจะใช้กระดาษถังเงินถังทอง หรืองึ่งเต้า รองด้วยเทียงเถ่าจี๊ หรือกระดาษเงินกระดาษแผ่นใหญ่ เพื่อแทนความหมายในการขอพรให้ร่ำรวย มีสุขภาพแข็งแรง และให้เทพเจ้าปกปักคุ้มครอง ทั้งนี้ มีงึ่งเต้า และทียงเถ่าจี๊เท่านั้น ที่ใช้สำหรับการไหว้เทพเจ้า

  กระดาษเงินกระดาษทองสำหรับไหว้เจ้าที่ (ตี่จู่เอี๊ยะ): คอซี้ หรือกระดาษทองขอบส้ม ซึ่งจะถูกนำมาพับเป็นก้อนทอง แล้วนำไปใส่ในอ่วงป้อหรือกระทง รองด้วย งิ่งเตี๋ย หรือกระดาษเงินกระดาษทอง เพื่อใช้ขอพรจากตี่จู่เอี๊ยะ (พระภูมิเจ้าที่) ในเรื่องความเจริญรุ่งเรือง ความสุข และสุขภาพของคนในบ้านที่แข็งแรง

  กระดาษเงินกระดาษทองสำหรับไหว้บรรพบุรษผู้ล่วงลับ: อาจใช้ กิมจั้ว หรือกระดาษเงินกระดาษทองรูปดอกไม้ แทนความหมายของความเจริญรุ่งเรือง สิริมงคล ร่ำรวย กิมเตี๊ยว หรือแท่งทอง หรืออาจจะใช้ ตั่วกิม หรือตำลึงทอง ที่นอกจากจะสามารถใช้ไหว้บรรพบุรษแล้ว ยังสามารถใช้ไหว้เทพเจ้าได้ด้วย
  นอกจากนี้ คุณอาจคุ้นตากับ กระดาษไหว้บรรพบุรษอีกชนิด คือ อ่วงแซจี๊ หรือใบเบิกทาง ที่มีลักษณะเป็นกระดาษสีเหลืองทรงจัตุรัส โดยชาวจีนเชื่อว่ากระดาษชนิดนี้ ทำหน้าที่เป็นใบผ่านทางระหว่างภพภูมิของมนุษย์ไปสู่ภพภูมิของวิญญาณ เป็นการเผาเพื่อเปิดทาง ก่อนจะนำกระดาษเงินกระดาษทองชนิดอื่นๆ เผาตามไปอีกที เช่น กระดาษเสื้อผ้า ธนบัตรสวรรค์ โทรศัพท์ หน้ากากอนามัย วัคซีน COVID-19 (เข้ากับสถานการณ์ยุคปัจจุบัน)

  การเผากระดาษเงินกระดาษทองส่งผลอย่างไรต่อเรา

  การเผากระดาษเป็นเรื่องของความเชื่อ แต่ท่ามกลางมลภาวะทางอากาศ การเผานี้อาจมีส่วนต่อการสร้างผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายได้เช่นกัน โดยจากผลสำรวจของร้านขายกระดาษเงินกระดาษทองพบว่า กระดาษเงินกระดาษทองในท้องตลาด ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ กระดาษเงินกระดาษทองชนิดที่ฉาบด้วยตะกั่ว

  ชนิดที่ทาสีคล้ายตะกั่ว และชนิดพิมพ์ โดยปัจจุบัน ปริมาณของชนิดที่ฉาบด้วยตะกั่ว ถือได้ว่ามีมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ ในการเผากระดาษเงินกระดาษทองในทุกๆ ครั้ง นอกจากจะก่อให้เกิดควันฝุ่นแล้ว ยังเป็นตัวการเกิดสารพิษที่ถูกเผาไหม้ออกมา ในรูปแบบของโลหะหนัก ได้พูดคุยกับ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์

  อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อไขข้อสงสัยเรื่องการเผากระดาษเงินกระดาษทองในเทศกาลตรุษจีน เพื่อหาทางออกต่อวิกฤตมลภาวะดังกล่าว รศ.ดร.วีรชัย ระบุว่า ในกระดาษเงินกระดาษทอง มีโลหะหนักอยู่ 4 ชนิด ได้แก่ โครเมียม นิกเกิล ตะกั่ว และแมงกานีส ซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็งปอด

  การพัฒนาของสมองในเด็ก เลือดจาง เวียนศีรษะ ชักกระตุก หมดสติ ไตวาย โรคพาร์กินสัน โดยโลหะหนักต่างๆ ดังว่า จะติดอยู่ในขี้เถ้าของกระดาษเงินกระดาษทอง ได้มากกว่าฝุ่งละอองในอากาศ 3-60 เท่า การกำจัดเศษกระดาษเหล่านี้จึงไม่สามารถนำไปทิ้งในที่ธรรมชาติได้ เพราะโลหะหนักต่างๆ จะย้อนกลับเข้าสู่ระบบนิเวศอีกครั้ง

  จากรายงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการระบุว่า มีการตรวจพบประมาณตะกั่วในกระดาษเงินกระดาษทองชนิดฉาบตะกั่วแต่ละขนาด ซึ่งมีวางขายอยู่เป็นส่วนใหญ่ในท้องตลาด ปริมาณ 20.8-85.6 มิลลิกรัมต่อแผ่น ซึ่งถือได้ว่ามีอยู่ในปริมาณที่มาก และหากถูกเผาไหม้ ก็จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ตามที่ได้กล่าวไป

  ในอีกทางหนึ่ง กระดาษเงินกระดาษทองรูปแบบต่างๆ เช่น เสื้อผ้า โทรศัพท์ นาฬิกา ฯลฯ มักถูกบรรจุมาพร้อมกับห่อพลาสติก ซึ่งจะถูกเผาไปพร้อมกันกับตัวกระดาษ โดยจากรายงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า พลาสติกหรือโพลิเมอร์ ที่ถูกเผาไหม้ จะก่อให้เกิดสารต่างๆ

  เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์ ไวนิลคลอไรด์ กรดเกลือ ฟอสจีนไดออกซิน ฟูราน สไตรีน เบนซีน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพออกมาเป็นอาการต่างๆ เช่น การขาดออกซิเจน สารก่อมะเร็ง ความระคายเคืองผิวหนัง และระบบหายใจ อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อตับและระบบประสาท

  ถ้าไม่เผา เราใช้วิธีอะไรได้บ้าง?

  หากสืบย้อนพิธีกรรมการนำของมีค่าส่งมอบให้เทพเจ้า หรือผู้ล่วงลับ ในเดิมทีนั้น ไม่ได้ใช้วิธีการเผา ประเพณีการสังเวยสิ่งมีค่าให้อีกภพภูมิ ถูกสันนิษฐานว่าอาจนับย้อนไปได้ถึง 1 พันปีก่อนคริสตกาล จากหลักฐานเศษหิน และกระดูกที่ถูกใช้แทนเงิน ฝังลงในสุสานของคนตาย เช่นเดียวกันกับการหลอมเหรียญ และการนำทรัพย์สินต่างๆ

  ส่งมอบให้แก่ผู้วายชน ด้วยการ ‘ฝัง’ ลงไปพร้อมกันกับหลุ่มฝังศพ แทนการเผา เพราะในหลายความเชื่อเชื่อว่า การเผาเงินจริงๆ อาจนำมาซึ่งโชคร้าย ประเพณีดังกล่าวค่อยๆ ถูกปรับเปลี่ยนจนกลายมาเป็นการเผากระดาษแทน ด้วยความเชื่อที่ว่า การทำเงินปลอมขึ้นมาเพื่อนำไปเผา จะไม่ทำให้คนเป็นโชคร้าย

  หลากหลายบ้านเลือกใช้วิธีที่เปลี่ยนไป เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นและมลพิษ ที่เกิดขึ้นจากการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เช่น การนำเงินสดจริงๆ เพื่อใช้ในการเซ่นไหว้ แต่แทนที่จะเอาเงินเหล่านั้นไปเผา ก็เปลี่ยนมาเป็นการนำเงิน ที่เซ่นไหว้เสร็จแล้วไปทำบุญต่ออีกทีหนึ่ง รศ.ดร.วีรชัย เกริ่นถึงสถานการณ์ในปีก่อนๆ ว่า “จากวิกฤต PM2.5 ในปีก่อนๆ

  ทำให้ไม่มีการเผากระดาษเงินกระดาษทองมากนัก แต่ในปีหลังๆ มันมีการพัฒนาการเผามากขึ้น ขนาดว่ามีการผลิตกระดาษเงินกระดาษทองแบบหน้ากากอนามัย คนที่ทำขายก็คิดลูกเล่นเพื่อดึงดูดให้คนไทยเชื้อสายจีนมาซื้อกระดาษของพวกเขาไปใช้ จึงน่าคิดว่าปริมาณการเผาในปีนี้อาจจะมากขึ้น

  ในขณะที่ PM 2.5 ก็มีความรุนแรงมากขึ้นเหมือนกัน โดยเฉพาะเมื่อเทศกาลตรุษจีนดันอยู่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งขณะนี้ยังคงความกดอากาศสูง ส่งผลให้เกิดความหนาวเย็น ทำให้การเผากระดาษจะไปเพิ่มมลพิษทางอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเผาในที่เปิดหรือที่ปิดมิดชิดก็ตาม

  ขอบคุณแหล่งที่มา :
  สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ : tyreinternationalfestival.com

Economy

 • WAX CPU เกิน 100% แก้ปัญหาได้ง่ายๆด้วย Getwaxcpu.com
  WAX CPU เกิน 100% แก้ปัญหาได้ง่ายๆด้วย Getwaxcpu.com

  WAX CPU เกิน 100% นั้นเป็นปัญหาของคนที่เล่นเกมส์ในเชนของ WAX ต้องพบเจอกันทุกคน เราจะมาแนะนำช่องทางที่ง่ายเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่เล่นเกมในเชน WAX

  WAX CPU เกิน 100% นั้นเป็นเรื่องพื้นฐานของคนที่ใช้งาน Blockchain WAX นั้นจำเป็นต้องเข้าใจ เพราะเมื่อเราทำการส่ง tracsaction ในระบบเครือข่ายของ WAX เรานั้นจำเป็นต้องมีค่าของ WAX CPU ให้เพียงพอต่อการใช้งานโดยการนำ WAX มา Stake หรือฝากเข้าไปในระบบ เพื่อให้ปริมาน CPU เพียงพอต่อการใช้งานของเรา

  WAX เป็นบล็อกเชนที่ผู้คนนิยมใช้ใช้และมีจำนวนธุรกรรมมากที่สุดในโลกโดยเฉพาะ NFT และ GAME FI โดยมีความปลอดภัยและความสะดวกในการสร้าง ซื้อ ขายและแลกเปลี่ยน WAX เป็นเครือข่าย NFT ชั้นนำที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะ “ราชาแห่ง NFT” และประสบความสำเร็จในการแลกเปลี่ยน NFT นับล้านชิ้นจากทุกคนทั่วทุกมุมโลก

  wax cpu

  หลายๆท่านที่ติดตาม เว็บข่าว Blockchain หรือ Cryptocurrency  คงจะทราบว่าบล็อคเชนอื่น ๆ เช่น Binance Smart Chain , Ethereum Mainnet , Solana หรือ Matic จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อธุรกรรมหรือที่ทุกท่านเรียกว่าค่าแก๊ซนั่นเอง แต่ WAX จะไม่เป็นเช่นนั้น

  โดยผู้ที่ต้องการใช้บริการหรือต้องการสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากร (Resource) จะต้องถือ WAXP จำนวนหนึ่ง เพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากร เช่น CPU หรือ RAM โดยผ่านการฝากประจำ (Staking) เมื่อ WAX มีจำนวนผู้ใช้งานในเครือข่ายมากขึ้นมันจะเพิ่มความขาดแคลนของโทเค็น เนื่องจาก WAXP จะถูกเก็บไว้จนกว่าผู้ใช้จะเรียกคืน โดยโทเค็นที่คุณ Staking นั้นจะเป็นของคุณเสมอเมื่อเรียกคืนโดยปกติจะใช้เวลา 3 วัน หรือ 72 ชั่วโมง

  ปัญหาที่ทุกท่านเจอกันช่วง “CPU แดง” (อัตราการใช้งานเกิน 100%) ทำให้ท่านไม่สามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ โดยท่านอาจจะต้องเติม WAXP เพื่อ Stake และบางทีอาจไม่ได้วางแผนเตรียมทุนสำรองเพื่อการนี้และปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะเว็บไซต์ของเราจัดทำมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

  wax cpu

  แก้ปัญหา Wax CPU เต็มด้วยวิธีการเช่าเพื่อลดความเสี่ยงความผันผวนของราคา WAX

  ทุกคนที่อยู่ในวงการ Cryptocurrency คงรู้กันดีถึงความผันผวนของราคาว่ามันขึ้นและลงกันแบบโหดมากๆ และการ Stake WAX อาจจะทำให้คุณขาดทุนได้อย่างมหาศาลในช่วงเวลาขาลงของตลาด Cryptocurrency

  และแน่นอนว่าการ Stake CPU ในเครือข่ายของ WAX นั้นเหมือนการบังคับให้ทุกคนต้องถือเหรียญไว้และการถอนก็ใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมง เราถึงจะได้รับ WAX เข้ามาในบัญชีของเรา ถ้าในสถานการ์ณความเป็นจริง ราคานั้นอาจจะลดลงไปถึง 50% เลยทีเดียว และนี่คือความน่ากลัว และน่ากังวลในวงการ Cryptocurrency

  วันนี้เราจึงมาแนะนำ Getwaxcpu.com เว็บไซต์ที่จะช่วยให้เราลดความเสี่ยง ในการถือเหรียญไม่ต้องสนใจเรื่องของราคาเหรียญในขณะนั้น ด้วยค่าเช่าที่ถูกมากๆ เราเลยอยากมาแนะนำให้ทุกคนที่กำลังเล่นเกมส์บนเชน WAX ได้ลองมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านราคาของเจ้าเหรียญ WAXP

  ทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการ Stake Wax CPU ด้วยวิธีการเช่านั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงแค่คุณเข้าไปที่ Getwaxcpu.com และเลือกว่าต้องการเช่า Stake กี่วัน จำนวนเท่าไหร่ ทางระบบก็จะคำนวนว่าเราต้องจ่ายค่าเช่าเท่าไหร่ เพียงคลิ๊กเดียว WAX ก็จะถูก Stake ไปยังไอดีของคุณในทันทีด้วยระบบ Smart Contract ที่ถูกพัฒนามาเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย เนื่องจาก Smart Contract นั้นสามารถตรวจสอบได้

  wax cpu

  โดยหากท่านไม่สะดวกเติม ท่านสามารถใช้บริการเช่าอัตโนมัติกับทางเว็บเราได้ โดยเว็บไซต์ของเรานั่นจะมีฟังก์ชั่นที่สวมารถอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านได้ ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยระบบ Stake ของเราที่ใช้เป็นแบบ Auto

  ซึ่งท่านสามารถ เลือกกด Stake ตามจำนวน WAX ที่ท่านต้องการได้ โดยจะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้และยังสามารถ Stake ให้ ID อื่นโดย ใช้ฟังชั่น Stake To Other ID ได้อีกด้วย ท่านใหนมีหลายๆ ID จะทำให้ช่วยประหยัดเวลาได้ดีสุดๆ

  สำหรับหลายๆคนที่กำลังมองหาเว็บเช่า WAX หรือ เว็บ Stake WAX CPU ที่เชื่อใจได้ ปลอดภัยด้วยระบบ Smart Contract สามารถเข้าไปใช้งานได้แล้ววันนี้ Getwaxcpu รวดเร็วทันใจ ปลอดภัย ไร้โกง